Onroerende zaken

Wanneer u een huis wilt kopen is het van belang dat u zich goed laat informeren.

U dient zich niet alleen af te vragen wat uw financiële capaciteiten zijn, maar u moet ook voldoende informatie vergaren met betrekking tot het huis of het perceel dat u wilt kopen. Contact met een makelaar of een notaris is zeer wenselijk in dit eerste stadium. Ons kantoor zal u over de juridische consequenties van een koopovereenkomst kunnen voorlichten.

Koopovereenkomst

Met ingang van 1 januari 2012 is er nieuwe wetgeving van kracht omtrent de koop van onroerende zaken. In de nieuwe wetgeving zijn bepalingen opgenomen die zijn bedoeld om de koper te beschermen.

Lees meer

Overdracht/Levering

De overdracht van een perceel of woning kan alleen rechtsgeldig geschieden door tussenkomst van een notaris.

Lees meer

Hypotheek

In de meeste gevallen gaat de aankoop van een perceel of woning gepaard met een hypotheek, maar ook bij bijvoorbeeld een verbouwing van het huis wordt vaak een hypotheek gevestigd ten behoeve van de geldverstrekker/financierder.

Lees meer

Erfpacht

Overheidsgronden worden door de overheid aan burgers of instanties voor diverse doeleinden in erfpacht of in huur gegeven.

Lees meer

Verdeling van onroerend goed

Na overlijden van de eigenaar van een registergoed, de ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap, samenlevingsovereenkomst of welke gemeenschap dan ook waarbij een registergoed mede-eigendom was, ontstaat een onverdeeldheid die verdeeld moet worden.

Lees meer

Schenken van onroerend goed

Een schenking is een overeenkomst zonder tegenprestatie, waarbij door de één de ander wordt bevoordeeld.

Lees meer